Σχετικά με εμάς

Ιστότοπος «Thomismus. Ο θωμισμός στην Ελλάδα» (www.thomismus.gr) είναι μια πρωτοβουλία του «Μοναχικού Τάγματος του Ενσαρκωμένου Λόγου στην Ελλάδα» (www.ivegreece.gr) και προέκυψε από τον αυξανόμενο όγκο δημοσιευμένων κειμένων και μελετών και συμποσίων εντός και εκτός Ελλάδος για το θέμα του βυζαντινού θωμισμού (14ο και 15ο αι.) στα τελευταία περίπου τριάντα χρόνια, και από την ανάγκη μιας συνεχούς παρακολούθησης για το σχετικό επιστημονικό υλικό που εκδίδεται ασταμάτητα από Έλληνες και ξένους ερευνητές.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν αποτελούν γνώμη του thomismus.gr. Ο ιστότοπος δεν αξιολογεί, υιοθετεί, αποδέχεται ή εγκρίνει τις πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτόν. Τα περιεχόμενα που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ερμηνευθούν ως παροχή συμβουλών ή σύστασης, προσφοράς, διαφήμισης, πρότασης ή αποδοχής πρότασης για την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με τον thomismus.gr ή με τρίτους.

Συνεισφέροντες

Εάν έχετε ενδιαφέρουσες πληροφορίες ή πρόσφατες δημοσιεύσεις που σχετίζονται με το θεματικό περιεχόμενο του thomismus.gr και θέλετε να συνεισφέρετε στον ιστότοπο, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με τον διαχειριστή: