Quia quaesisti a me…, qualiter te studere oporteat in thesauro scientiae acquirendo, tale a me tibi traditur consilium: ut per rivulos, non statim in mare, eligas introire, quia per faciliora ad difficiliora oportet devenire.

De modo studendi [+]

Articles in other languages

Άρθρα στα ελληνικά

2022

MIOLA, MARIA PANAGIA – “Μιά συγκυριακή ἀπάντηση σέ ἕνα διαχρονικό ἐρώτημα: ἡ μετάφραση τοῦ De aeternitate mundi (1270-71) τοῦ Θωμᾶ Ἀκυινάτη ἀπό τόν Πρόχορο Κυδώνη”. Thomas Aquinas and his Reception in Byzantium. Athens: Αρτος Ζοις, Αθήνα 2022, pp. 303-321 (English synopsis of article: 319-321). [+]

2021

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ Δ. – «Η ερμηνεία του Θωμά Ακινάτη στο Βιβλίο Ζ΄ των Μετά τα Φυσικά του Αριστοτέλη», “Φιλοσοφείν”, τεύχος 24ο, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2021, σελ. 89-100 [+]

2020

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΕΛΕΝΗΗ Λ. – “Από την “ολιστική” σύλληψη της κοινωνίας στην αυτονομία του προσώπου ως ‘υποκειμένου δικαίου’ – Θωμάς Ακινάτης και Ιμμάνουελ Καντ”, Δικαιώματα του ανθρώπου, τ. 22 (83), Αθήνα 2020, σελ. 49-56. [+]

2019

ΣΤΕΙΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ – « (Βιβλιοκρισία του:) Θωμάς Ακινάτης – Μαρσίλιος της Πάδοβα – Μπάρτολος του Σαξοφερράτο: Ύστερη Μεσαιωνική Πολιτική Θεωρία, Ανθολογία Κειμένων (εισαγωγικά κείμενα – επιμέλεια: Ελένη Τούντα & Φιλήμων Παιονίδης, μτφρ. – σχολιασμός: Ελένη Τούντα», Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, Κριτικά 2019-04, Θεσσαλονίκη 2019. [+]

2018

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΕΛΕΝΗΗ Λ. – “Η θωμιστική αντίληψη του προσώπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα”, Δικαιώματα του ανθρώπου, τ. 20 (17), Αθήνα 2018, σελ. 267-286. [+]

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ – «Το πρόσωπο ως υποκείμενο δικαίου στο Θωμά Ακυινάτη και η παράδοση του κοινού αγαθού», Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy, vol. 21, 2018, σελ. 101-108. [+]

2017

ΤΣΙΟΚΆΝΗΣ, ΔΗΜΉΤΡΗΣ – «Η επαγωγή στο Μεσαίωνα: η περίπτωση του Θωμά Ακινάτη», Περιοδική έκδοση Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Επιστήμης Έτος 3ο, Τεύχος 3o (Νοέμβριος 2017), Γκαβαγκάι – Gavagai 3 (2017), Αθήνα 2017, σελ. 28-36. [+]

2016

ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ – «(Βιβλιοκρισία του:) Antony Kenny: Θωμάς Ακυινάτης (μτφρ. Γ. Α. Δημητρακόπουλος· Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2015)», Κριτικά 2016-07, 2016. [+]

2015

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ – «Δι-εννοημάτωση: Ξαναδιαβάζοντας Wittgenstein μέσω της παλαμικής και θωμιστικής μελέτης του Αριστοτέλη», “Φιλοσοφείν”, τεύχος 12ο, Ιούνιος, Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 165-182. [+]

2013

KOLTSIOU-NIKITA, ANNA – «Η στάση του Βυζαντινού Λογίου Δημητρίου Κυδώνη έναντι της Θεολογίας του Γρηγορίου Παλαμά», σε: Synthesis, [S.l.], v. 2, n. 2, nov. 2013, σελ. 118-142. [+]

2012

ΣΑΜΑΡΤΖΉΣ, ΘΆΝΟΣ – «’Η καθαρή ενέργεια στόν Θωμά Άκινάτη», σε: «Ο Θεός της Βίβλου και ο Θεός των φιλόσοφων», Επιμέλεια: Σταύρος Ζουμπουλάκης, “Άρτος Ζωής”, Αθήνα 2012, σελ. 249-282.

2011

ΚΟΥΤOΥΦΑΡΗΣ-ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ – «Το Φυσικό Δίκαιο στον Θωμά Ακυινάτη: Μία σύγκριση με τον Αριστοτέλη», εκδ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2011, 16 σελ. [+]

ΜΠΑΚΑΣ, Ι. – «Ακινάτης ή Ακινάτος Θωμάς», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια Τόμ. Β’, Αθήνα 2011, σελ. 56-65.

2006

FIORENTINO, F., «Η αλήθεια σύμφωνα με τον Θωμά Ακινάτη», Σύγχρονα Βήματα 37 (2006) 137, σελ. 10-29.

ΠΡΙΓΚΙΠΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κ. – “H επίδραση της θεολογικής σκέψεως του Ιερού Αυγουστίνου και του Θωμά του Ακινάτη στη Δυτική Θεολογία“, περιοδικό Τόλμη 67, Αθήνα 2006, σ. 30-34. [+]

2004

ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ – “Οι αναγνώσεις του Αριστοτέλη από τον Θωμά Ακινάτη και τον Ιωάννη Δαμασκηνό: ενδεικτική επισήμανση των διαφορών”, Διεθνές Συνέδριο “ο Αριστοτέλης, γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης” (τόμος 1), εκδ. Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 2004, σελ. 151-164. [+]

ΧΡΟΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ – “Διδασκαλίες του Αριστοτέλη και Αράβων Φιλοσόφων σε Πρώιμα Έργα Θωμά του Ακυινάτου”, Διεθνές Συνέδριο “Ο Αριστοτέλης, γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης” (τόμος 1ος) , εκδ. Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 2004, σελ. 119-130. [+]

2003

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.Γ. – «Θωμά Ακινάτη διδασκαλία-συγγραφές», Επίτομο ιστορικο-θεολογικό Λεξικό. Εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 193-194.

2001

ΜΠΕΝΑΚΗΣ, ΛΙΝΟΣ – «Η παρουσία του Θωμά Ακινάτη στο Βυζάντιο. Η νεώτερη έρευνα για τους οπαδούς και τους αντιπάλους της Σχολαστικής στην Ελληνική Ανατολή», σε: Ζω δε ουκέτι εγώ ζη δε εν εμοί Χριστός. Αφιέρωμα στον αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, «Σάκκουλας – Eunomia Verlag», Αθήνα 2001, 627-640. [+]

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι.Α. – «Ο αντιπληθωνισμός τού Γεωργίου Γενναδίου Σχολαρίου ως ρίζα τού φιλο-θωμισμού του και ο αντιχριστιανισμός τού Γεωργίου Πλήθωνος Γεμιστού ως ρίζα τού αντιαριστοτελισμού του»,   Λακωνικά, Αθήνα 37 (Οκτ.–Δεκ. 2000) 5-8 (Α΄ μέρος) και 38 (Ιαν.-Μάρτ. 2001) 3-5 (Β΄ μέρος), Αθήνα 2000.

2000

VAN ROSSUM, J. – «Η θεολογία του αγίου Γρηγορίου Παλαμά και ο θωμισμός», στο Γ.Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ (Εποπτεία), «Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην ιστορία και το παρόν», Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων (Αθήνα 1998, Λεμεσός 1999). Εκδ. Ι. Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος 2000, σελ. 319-328. [+]

1999

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. – (βιβλιοκρισία) “Θωμά Ακινάτη: Περί του όντος και της ουσίας (De ente et essentia)”, Περιοδικό «Σύγχρονη Σκέψη» 23 (1999), αρ. φύλλου 12, Αθήνα 1999, σελ. 3. [+]

ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – “Στα ελληνικά μετά 5 αιώνες ένα έργο με επιρροή αιώνων στη δυτική σκέψη”, εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» (26-2-1999,  της «Βιβλιοθήκης»), 26-2-1999, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 12. [+]

1996

SCOGNAMGLIO, R. – «Έρως Εκστατικός: σχόλιο του Αγ. Θωμά Ακινάτη στο Υπόμνημα για το ”Περί θείων ονομάτων” του Ψευδο-Διονυσίου», Σύγχρονα Βήματα 27 (1996) 100, σελ. 235-245.

1992

SCOGNAMIGLIO, R. – «Θωμάς ο Ακινάτης και η Αγία Γραφή», (Μετ. Π. Υφαντής), Σύγχρονα Βήματα 23 (1992), σελ. 149-158.

1987

ΣΒΟΡΏΝΟΣ, ΝΊΚΟΣ –«Παρατηρήσεις για τη συµβολή του Βυζαντίου στην πνευµατική εξέλιξη της Δυτικής Ευρώπης: Η περίπτωση του Ιωάννου Δαµασκηνού», σε: «Βυζάντιο καὶ Εὐρώπη» Α’ Διεθνὴς Βυζαντινολογικὴ Συνάντηση, Δελφοί, 20-24 Ἰουλίου 1985, ἐκδ. Εὐρωπαϊκὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο Δελφῶν, Αθήνα 1987. [+]

1985

ΠΑΠΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, «Η ενότητα και η πολλότητα της ψυχής κατά τον Αριστοτέλη, Αλέξανδρος Αφροδισιέα και Θωμά Ακινάτο», Ακαδημία Αθηνών, Άρθρα του περιοδικού “Φιλοσοφία”, Αθήνα 1985, σελ. 298-315. [+]

1984

PERIN, J. – «Ο Άγιος Θωμάς και η φιλοσοφία του 13ου αιώνα», σε: «Η Φιλοσοφία τ. Α’, Φιλοσοφική και Πολιτική Βιβλιοθήκη», Γνώση, Αθήνα 1984, σελ. 320-330.

1968

ΚΑΡΜΙΡΗΣ, Ι. – “Θωμάς ο Ακινάτος”, σε: Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (ΘΗΕ), τ. 6, εκδ. Μαρίνος Αθ., στ. 586, Αθήνα 1968.

1963

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. – “Σχέσεις προς την Δυτικήν Θεολογίαν”, σε: Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, ΙΙΙ,Βυζάντιον, Αθήνα 1963, coll. 1087-1104.

1876

ΚΟΤΖΙΑΣ, ΝΙΚΟΣ – «Σχολαστικοί: Θωμάς Ακυνάτης. Σύγχρονοι και μαθηταί του Θωμά Ακυνάτου», σε: «Ιστορία της φιλοσοφίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ημάς», τ.3, Εκ του Τυπογραφείου του “”Μέλλοντος”, Εν Αθήναις 1876, σελ. 377-404. [+]

Articles in other languages

2021

BERNATSKY, MYCHAIL M. – “Summa contra gentiles’, book 4, Chapter 61 ‘On the Eucharist’ of Thomas Aquinas, translated in Greek by Demetrios Kydones, Edited from the Manuscripts Vat. gr. 616 and Taur. 23” [БЕРНАЦКИЙ, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ – «Публикация главы 61 «О Евхаристии» 4-й книги „Суммы против язычников“ Фомы Аквинского в переводе Димитрия Кидониса по рукописям Vaticanus Gr. 616 и Taurinensis 23 (C-2-16)». Богословский вестник, вып. 3 (42) (сентябрь): 109-25.], “Theological Bulletin” 3 (42), Moscow Theological Academy, 2021, pp. 109-125. [+]

ATHANASOPOULOS, PANAGIOTIS CH., “The Greek and Latin Background to Scholarios’ Thomistic Scriptural Quotations in his Compendium of Thomas Aquinas’ Summa Theologiae Ia IIae“, in: Series Studia Byzantina Upsaliensia, Crostini, Barbara – Ceulemans, Reinhart (ed.), Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021, pp. 163-184. [+]

TORRELL, JEAN-PIERRE – “Saint Thomas and His Sources”, in The Oxford Handbook of the Reception of Aquinas, Edited by Matthew Levering and Marcus Plested, Publisher: Oxford University Press, Oxford 2021, p. 1-20. [+]

POLEMIS, IOANNIS – “Τhomas Aquinas’ Reception in Fourteenth-Century Byzantium”, in The Oxford Handbook of the Reception of Aquinas, Edited by Matthew Levering and Marcus Plested, Publisher: Oxford University Press, Oxford 2021, p. 38-52. [+]

GOLITSIS, PANTELIS – “Fifteenth-Century Eastern Reception of Aquinas”, in The Oxford Handbook of the Reception of Aquinas, Edited by Matthew Levering and Marcus Plested, Publisher: Oxford University Press, Oxford 2021, p. 81-92. [+]

TODT, KLAUS-PETER – “Sixteenth- and Seventeenth-Century Reception of Aquinas in the East”, in The Oxford Handbook of the Reception of Aquinas, Edited by Matthew Levering and Marcus Plested, Publisher: Oxford University Press, Oxford 2021, p. 191-204. [+]

KONTOUMA, VASSA – “Eighteenth- and Nineteenth-Century Greek Reception of Aquinas”, in The Oxford Handbook of the Reception of Aquinas, Edited by Matthew Levering and Marcus Plested, Publisher: Oxford University Press, Oxford 2021, p. 313-328. [+]

KARPOV, KIRILL – “Eighteenth- and Nineteenth-Century Russian Reception of Aquinas” in The Oxford Handbook of the Reception of Aquinas, Edited by Matthew Levering and Marcus Plested, Publisher: Oxford University Press, Oxford 2021, p. 329-342. [+]

PLESTED, MARCUS – “Twentieth-Century Orthodox Reception of Aquinas”, in The Oxford Handbook of the Reception of Aquinas, Edited by Matthew Levering and Marcus Plested, Publisher: Oxford University Press, Oxford 2021, p. 442-451. [+]

KROMHOLTZ, BRYAN – “The Eschatology of St. Thomas Aquinas and Eastern Patristic Sources”, in Reading the Church Fathers With St. Thomas Aquinas, Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Etudes, Sciences Religieuses, Brepols Publishers, 2021, pp. 441-458. [+]

2020

ATHANASOPOULOS, PANAGIOTIS CH. – “Ways of Reception of Thomas Graecus and Thomas Latinus in Bessarion’s Writings: “, in Bessarion’s Treasure: Editing, Translating and Interpreting Bessarion’s Literary Heritage, edited by Sergei Mariev, Berlin, Boston: De Gruyter, 2020, pp. 89-124. [+]

DEMETRACOPOULOS, JOHN A. – “Cydones Redivivus: Bessarion Self-placed between Greeks and Latins, the Scholastic Quaestio and the Hard Quest for Truth”, in Bessarion’s Treasure: Editing, Translating and Interpreting Bessarion’s Literary Heritage, edited by Sergei Mariev, Berlin, Boston: De Gruyter, 2020, pp. 23-88. [+]

MONFASANI, JOHN – “Cardinal Bessarion and the Latins”, in Bessarion’s Treasure: Editing, Translating and Interpreting Bessarion’s Literary Heritage, edited by Sergei Mariev, Berlin, Boston: De Gruyter, 2020, pp. 5-22. [+]

2019

MOUTSOPOULOS, EVANGHELOS – Thomas d’Aquin à l’origine de la Philosophie Grecque moderne”, in: Θωμά Ακυινάτου, Σούμμα Θεολογική εξελληνισθείσα, CPGR II, 20, Athens 2019, p. 7.

2018

ATHANASOPOULOS, PANAGIOTIS CH. – “Georgios Gennadios Scholarios’ On the Difference of Venial and Mortal Sins and its Thomistic Background”, Revue des Études Byzantines, Volume 76, 2018, pp. 167-203. [+]

SEARBY, DENIS – “Foreword”, in Never the Twain Shall Meet? Latins and Greeks Learning from Each Other in Byzantium, edited by Denis Michael Searby, Byzantinisches Archiv. Series Philosophica, 2. Berlin; Boston: De Gruyter, xi, 358 p., Berlin-Boston 2018, pp. 1-8. [+]

TINNEFELD, FRANZ – “Translations from Latin to Greek”, in Never the Twain Shall Meet? Latins and Greeks Learning from Each Other in Byzantium, edited by Denis Michael Searby, Byzantinisches Archiv. Series Philosophica, 2. Berlin; Boston: De Gruyter, xi, 358 p., Berlin-Boston 2018, pp. 9-19. [+]

PLESTED, MARCUS – “Reconfiguring East and West in Byzantine and Modern Orthodox Theology”, in Never the Twain Shall Meet? Latins and Greeks Learning from Each Other in Byzantium, edited by Denis Michael Searby, Byzantinisches Archiv. Series Philosophica, 2. Berlin; Boston: De Gruyter, xi, 358 p., Berlin-Boston 2018, pp. 21-45. [+]

MONFASANI, JOHN – “George of Trebizond, Thomas Aquinas, and Latin Scholasticism”, in Never the Twain Shall Meet? Latins and Greeks Learning from Each Other in Byzantium, edited by Denis Michael Searby, Byzantinisches Archiv. Series Philosophica, 2. Berlin; Boston: De Gruyter, xi, 358 p., Berlin-Boston 2018, pp. 47-61. [+]

LEVY, ANTOINE – “Translatable and Untranslatable Aquinas”, in Never the Twain Shall Meet? Latins and Greeks Learning from Each Other in Byzantium, edited by Denis Michael Searby, Byzantinisches Archiv. Series Philosophica, 2. Berlin; Boston: De Gruyter, xi, 358 p., Berlin-Boston 2018, pp. 63-75. [+]

ATHANASOPOULOS, PANAGIOTIS C. – “Bessarion of Nicaea vs. Mark Eugenicus”, in Never the Twain Shall Meet? Latins and Greeks Learning from Each Other in Byzantium, edited by Denis Michael Searby, Byzantinisches Archiv. Series Philosophica, 2. Berlin; Boston: De Gruyter, xi, 358 p., Berlin-Boston 2018, pp. 77-91. [+]

BALCOYIANNOPOULOU, IRINI – “New Evidence on the Manuscript Tradition and on the Latinand Greek Background to George Scholarius’ In ‘De Interpretatione’”, in Never the Twain Shall Meet? Latins and Greeks Learning from Each Other in Byzantium, edited by Denis Michael Searby, Byzantinisches Archiv. Series Philosophica, 2. Berlin; Boston: De Gruyter, xi, 358 p., Berlin-Boston 2018, pp. 93-113. [+]

BLANCHET, MARIE-HÉLÈNE – “The Two Byzantine Translations of Thomas Aquinas’ De Rationibus Fidei”, in Never the Twain Shall Meet? Latins and Greeks Learning from Each Other in Byzantium, edited by Denis Michael Searby, Byzantinisches Archiv. Series Philosophica, 2. Berlin; Boston: De Gruyter, xi, 358 p., Berlin-Boston 2018, pp. 115-128. [+]

DEMETRACOPOULOS, JOHN A. –“Scholarios’ On Almsgiving, or How to Convert a Scholastic ‘Quaestio’ into a Sermon”, in Never the Twain Shall Meet? Latins and Greeks Learning from Each Other in Byzantium, edited by Denis Michael Searby, Byzantinisches Archiv. Series Philosophica, 2. Berlin; Boston: De Gruyter, xi, 358 p., Berlin-Boston 2018, pp. 129-177. [+]

GOLITSIS, PANTELIS – “ἐσέντζια, ὀντότης, οὐσία. George Scholarios’ philosophical understanding of Thomas Aquinas’ De ente et essentia and His use of Armandus de Bellovisu’s commentary”, in Never the Twain Shall Meet? Latins and Greeks Learning from Each Other in Byzantium, edited by Denis Michael Searby, Byzantinisches Archiv. Series Philosophica, 2. Berlin; Boston: De Gruyter, xi, 358 p., Berlin-Boston 2018, pp. 179-196. [+]

KAPPES, CHRISTIAN W. – “Gregorios Palamas’ Reception of Augustine’s Doctrine of the Original Sin and Nicholas Kabasilas’ Rejection of Aquinas’ Maculism as the Background to Scholarios’ Immaculism”, in Never the Twain Shall Meet? Latins and Greeks Learning from Each Other in Byzantium, edited by Denis Michael Searby, Byzantinisches Archiv. Series Philosophica, 2. Berlin; Boston: De Gruyter, xi, 358 p., Berlin-Boston 2018, pp. 207-257. [+]

KONSTANTINOS-RIZOS, MICHAIL – “Prochoros Cydones’ Translation of Thomas Aquinas’ Quaestiones disputatae de potentia and Quaestio disputata de spiritualibus creaturis”, in Never the Twain Shall Meet? Latins and Greeks Learning from Each Other in Byzantium, edited by Denis Michael Searby, Byzantinisches Archiv. Series Philosophica, 2. Berlin; Boston: De Gruyter, xi, 358 p., Berlin-Boston 2018, pp. 259-274. [+]

MARIEV, SERGEI – “Nature as instrumentum Dei. Some aspects of Bessarion’s reception of Thomas Aquinas”, in Never the Twain Shall Meet? Latins and Greeks Learning from Each Other in Byzantium, edited by Denis Michael Searby, Byzantinisches Archiv. Series Philosophica, 2. Berlin; Boston: De Gruyter, xi, 358 p., Berlin-Boston 2018, pp. 275-289. [+]

PINO, TIKHON ALEXANDER – “Hylomorphism East and West, in Never the Twain Shall Meet? Latins and Greeks Learning from Each Other in Byzantium, edited by Denis Michael Searby, Byzantinisches Archiv. Series Philosophica, 2. Berlin; Boston: De Gruyter, xi, 358 p., Berlin-Boston 2018, pp. 291-307. [+]

STEIRIS, GEORGIOS – “Pletho, Scholarios, and Arabic Philosophy”, in Never the Twain Shall Meet? Latins and Greeks Learning from Each Other in Byzantium, edited by Denis Michael Searby, Byzantinisches Archiv. Series Philosophica, 2. Berlin; Boston: De Gruyter, xi, 358 p., Berlin-Boston 2018, pp. 309-334. [+]

2017

PINO, TIKHON ALEXANDER “Hylomorphism East and West: Thomas Aquinas and Mark of Ephesos on the Body-Soul Relationship”, in Never the Twain Shall Meet?: Latins and Greeks learning from each other in Byzantium, edited by Denis Searby, Berlin, Boston: De Gruyter, 2017, pp. 291-308. [+]

LEVY, ANTOINE – “Translatable and Untranslatable Aquinas: The soft cosmological revolution of scholasticism’s golden age and the rejection of Aquinas by the first Palamite circles”, in Never the Twain Shall Meet?: Latins and Greeks learning from each other in Byzantium, edited by Denis Searby, Berlin, Boston: De Gruyter, 2017, pp. 63-76. [+] 

2016

BLANCHET, MARIE-HÉLÈNE – “Atoumès, un nouveau traducteur byzantin de Thomas d’Aquin”. Koinotaton Doron: Das späte Byzanz zwischen Machtlosigkeit und kultureller Blüte (1204–1461), edited by Albrecht Berger, Sergei Mariev, Günter Prinzing and Alexander Riehle, Berlin, Boston: De Gruyter, 2016, pp. 17-38. [+]

RYDER, JUDITH R. – “Dominican Influence in 14th Century Byzantium: Demetrios Kydones, Aquinas, and Greek-Latin Relations”Angelicum, vol. 93, no. 2, Pontificia Studiorum Universitas a Sancto Thomas Aquinate in Urbe, 2016, pp. 331-344. [+]

STEIRIS, GEORGIOS – “Byzantine Philosophers of the 15th Century on Identity and Otherness”, in: The Problem of Modern Greek Identity: From the Ecumeneto the Nation-State, G. Steiris – S. Mitralexis – G. Arabatzis ed.), Cambridge Scholars Publishing, 2016, pp. 173-194. [+]

RIGO, ANTONIO – “Il Prooemium contra Barlaamum et Acindynum di Giovanni Cantacuzeno e le sue fonti“, in: Revue des études byzantines, t. 74, 2016. pp. 5-75. [+]

2014

DEMETRACOPOULOS, J. & DENDRINOS, CH.– “VI: Byzantine Philosophy. Section 2: Thomas de Aquino Byzantinus”, Bulletin de Philosophie Medievale vol. 56 (2014), Notre Dame (IN, USA) 2014, pp. 13-22. [+]

KAPPES, CHRISTIAAN – “Palamas Among the Scholastics”, Logos: A Journal of Eastern Christian Studies, Vol. 55 (2014) Nos. 1– 2, 2014, pp. 175 – 220. [+]

BLANKENHORN, BERNHARD – “Byzantine Thomism and Two Recent Portraits of Aquinas: Plested, Turner and Bauerschmidt”, Modern Theology Journal vol. 30 (2014), pp. 612-620. [+]

2013

PLESTED, MARCUS – “Light from the West”: In Byzantine Readings of Aquinas, Demacopoulos, George E. and Papanikolaou, Aristotle. Ed. “Orthodox Constructions of the West”, Fordham University Press, New York 2013, pp. 58-70. [+]

WRIGHT, CHRISTOPHER J. H.  – “Towards an Edition of Demetrios Kydones’s. Autograph Translation of Thomas Aquinas’s Summa Theologiae, Prima Pars”, Nicolavs (rivista del Centro Studi Nicolaiani della Comunità dei Padri Domenicani della Basilica Pontificia di S. Nicola), vol. 40.1, 2013, pp. 15-30. [+]

KAPPES, CHRISTIAAN – “The Latin Sources of The Palamite Theology of George-Gennadius Scholarius”, Nicolaus 2013 (fascicle 1), 2013, pp. 71-114. [+]

2012

DEMETRACOPOULOS, JOHN A. – “Thomas Aquinas’ Impact on Late Byzantine Theology and Philosophy: The Issues of Method or ‘Modus Sciendi’ and ‘Dignitas Hominis’”, in Knotenpunkt Byzanz: Wissensformen und kulturelle Wechselbeziehungen, edited by Andreas Speer and Philipp Steinkrüger, Berlin, Boston: De Gruyter, 2012, pp. 333-410. [+]

DEMETRACOPOULOS, JOHN A. – “The Influence of Thomas Aquinas on Late Byzantine Philosophical and Theological Thought: À propos of the Thomas de Aquino Byzantinus Project”, Bulletin de Philosophie Médiévale 54, January 2012, pg. 101-124. [+]

LEVY, ANTOINE – “Lost in Translatio?Diakrisis kat’epinoian as a Main Issue in the Discussions between Fourteenth-Century Palamites and Thomists”The Thomist: A Speculative Quarterly Review 76, no. 3 (2012), pp. 431-471. [+]

TRIANTAFYLLOPOULOS, CHRISTOS – “The Thomist Basis of Prochoros Kydones’ anti-Palamite Treatise ‘De essentia et operatione Dei’ and the Reaction of the Byzantine Church”, in Knotenpunkt Byzanz: Wissensformen und kulturelle Wechselbeziehungen edited by Andreas Speer and Philipp Steinkrüger, 411-430. Berlin, Boston: De Gruyter, 2012. [+]

SEARBY, DENIS M. – “Demetrios Kydones: Defending Thomas or Defending Himself?”, in Knotenpunkt Byzanz: Wissensformen und kulturelle Wechselbeziehungen, edited by Andreas Speer and Philipp Steinkrüger, Berlin, Boston: De Gruyter, 2012, pp. 439-451. [+]

2011

MONFASANI, JOHN – “The thomism of cardinal Bessarion”, in “Bessarion Scholasticus: A Study of Cardinal Bessarion’s Latin Library”. Studies in Byzantine History and Civilization 3. Turnhout: Brepols Publishers, 2011, pp. 61-81. [+]

GEREBY, GYÖRGY – “Hidden Themes in Fourteenth-Century Byzantine and Latin Theological Debates: Monarchianism and Crypto-Dyophysitism,Greeks, Latins, and Intellectual History 1204-1500”, in “Greeks, Latins, and Intellectual History 1204-1500”, cur. Martin Hinterberger – Christopher David Schabel, Leuven, Peeters 2011 (Recherches de théologie et philosophie médiévales. Bibliotheca 11) pp. 183-212. [+]

IERODIAKONOU, KATERINA – “The Western Influence on Late Byzantine Aristotelian Commentaries”, in “Greeks, Latins, and Intellectual History 1204-1500”, cur. Martin Hinterberger – Christopher David Schabel, Leuven, Peeters (Recherches de théologie et philosophie médiévales. Bibliotheca 11), 2011, pp. 373-383. [+]

DEMETRACOPOULOS, JOHN A. – “Palamas Transformed. Palamite Interpretations of the Distinction Between God’s ‘Essence’ and ‘Energies’ in Late Byzantium”, in “Greeks, Latins, and Intellectual History 1204-1500”, cur. Martin Hinterberger – Christopher David Schabel, Leuven, Peeters (Recherches de théologie et philosophie médiévales. Bibliotheca 11), 2011, pp. 265-372. [+]

MOUTSOPOULOS, EVANGHELOS – “Thomas d’Aquin repris par Cydonès”, in: Θωμά Ακυινάτου, Σούμμα Θεολογική εξελληνισθείσα, CPGR II, 19, Athens 2011, pp. 7-12.

2010

DEMETRACOPOULOS, JOHN A. – “Demetrius Cydones’ Translation of Bernardus Guidonis’ List of Thomas Aquinas’ Writings and the Historical Roots of Byzantine Thomism”, in “1308: Eine Topographie historischer Gleichzeitigkeit”, edited by Andreas Speer and David Wirmer, De Gruyter, Berlin – New York 2010, pp. 827-882. [+]

CONGOURDEAU, MARIE-HÉLÈNE – “Nikolas Kabasilas et la théologie latine”, in Byzantine Theologians. The Systematization of their own Doctrine and their Perception of foreign Doctrines, A. Rigo – P. Ermilov (ed.), Quaderni di Νέα Ρώμη, 3, Squilibri editore, Roma 2009, pp.169-179. [+]

2007

DEMETRACOPOULOS, JOHN A. – “Georgios Scholarios – Gennadios II’s ‘Florilegium Thomisticum II (De Fato)’ and its Anti-Plethonic Tenor”,Recherches de Théologie et Philosophie Médiévales, vol. 74, no. 2, Peeters Publishers, 2007, pp. 301-376. [+]

MORINI, ENRICO – “Chiesa greca e Chiesa latina: la reciproca porcezione prima e dopo il 1453“, in: L’Europa dopo la caduta di Costantinopoli: 29 Maggio 1453, Atti del XLIV Convegno storico internazionale, Todi 7- Ottobre 2007, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’alto Medioevo, Spoleto 2008, pp. 243-287. [+]

2006

DEMETRACOPOULOS, J. A. – “Georgios Gemistos-Plethon’s dependence on Thomas Aquinas’ Summa contra Gentiles and Summa theologiae”Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur, 12 (2006), pp. 276-341. [+]

KAPRIEV, GEORGI – Philosophie in Byzanz,  Tijdschrift Voor Filosofie 68 (2006), pp. 170-172.

KAPRIEV, GEORGI, «The modern study of byzantine philosophy», Bulletin de Philosophie Medievale 48 (2006), pp 3-13.

2004

CHRONIS, NIKOLAOS – “Aristotele’s and Islamic Philosophers’ Teachings in the early Philosophical Writingsof Thomas Aquinas”, Διεθνές Συνέδριο “ο Αριστοτέλης, γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης” τόμος 1, εκδ. Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 2004, σελ. 131-132. [+]

 PETSIOS, CONSTANTINOS ΤΗ.  – “The Beginnings of Modern Greek Philosophy: A Systematic Introduction”, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, τόμος 33 (2004), Ιωάννινα 2004, pp. 253-275. [+]

2003

DELACROIX-BESNIER, CLAUDINE – “Philippe De Péra Op Et Demetrios Kydonès”, Nicolavs 30, no. 1/2 (2003), pp. 339-345.

GLYCOFRYDI-LEONTSINI, ATHANASSIA – “Demetrius Cydones as a Translator of Latin Texts”, in: “Porphyrogenita: Essays on the History and Literature of Byzantium and the Latin East in Honour of Julian Chrysostomides”, Dendrinos, Charalambos (Editor); Harris, Jonathan (Editor); Harvalia-Crook, Eirene (Editor); Herrin, Judith (Editor). Aldershot : Ashgate, 557 p., Hampshire 2003, pp. 175-185. [+]

2002

DEMETRACOPOULOS, JOHN A. – “Georgios Gennadios II-Scholarios’ «Florilegium Thomisticum». His Early Abridgment of Various Chapters and Quaestiones of Thomas Aquinas’ Summae and his Anti-Plethonism”,  Recherches de Théologie et Philosophie Médiévales, vol. 69, no. 1, Peeters Publishers, 2002, pp. 117-171. [+]

MOUTSOPOULOS, EVANGHELOS – “Un compromis bien tempéré: de Thomas d’Aquin, à rebours, verts Aristote. L’initiative de Démètre Cydonès”, in: Θωμά Ακυινάτου, Σούμμα Θεολογική εξελληνισθείσα, CPGR II, 18, Athens 2002, pp. 7-15.

KALDELLIS, ANTHONY – “Translations into Greek in the Byzantine Period”, in D.Gutas ed., Why Translate Science? Documents fron Antiquity to he 16th Century in the Historical West (Bactria to the Atlantic), Handbook of Otiental Studies vol. 160, Brill, Leiden – Boston, 2022, pp. 398-444. [+]

2000

CACOUROS MICHEL – “Gerorges Scholarios et le Paris gr. 1932 Jean Chortasménos, l’enseignemente de la logique, le thomisme à Byzance”, The Greek Script in the 15th And 16th Centuries, National Hellenic Research Foundation, Institute For Byzantine Research,International Symposium 7, Athens 2000, pp. 397-441. [Η Ελληνική Γραφή κατά τους 15ο και 16ο αιώνες, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Διεθνή Συμπόσια 7, Αθήνα 2000, σελ. 397-441].

1997

DELACROIX-BESNIER, CL. – “Les Dominicains de la Chrétienté grecque aux XIVe et XVe siècles“, (Collection de l’École Française de Rome, 237), Roma 1997, pp. 201-265.

1996

SPITERIS, YANNIS  – “La teologia bizantina nei secoli XIII e XIV”, in: Storia della Teologia nel Medioevo, III. La teologia delle scuole. Piemme, Casale Monferrato (Alessandria) 1996, pp. 773-839.

1995

KIANKA, FRANCES –  “Demetrios Kydones and Italy”, Symposium on Byzantium and the Italians, 13th-15th Centuries (1995), Dumbarton Oaks Papers, vol. 49, 1995, pp. 99–110. 

1994

FYRIGOS, ANTONIO – “Barlaam v. Kalabrien”, in: Lexicon für Theologie und Kirche, II, (1994), coll. 6-7.

TINNEFELD, FR. – “Ein Text des Prochoros Kydones im Vatic. Gr. 609 uber die Bedeutung der Syllogismen fur die theologische Erkenntnis”Orientalia Lovaniensia 60 (1994), pp. 512-527.

1992

PAPADOPOULOS, STYLIANOS G. – «Giorgio-Gennadio Scholarios e S. Tommaso d’Aquino», Atti del IX Congresso Tomistico Internazionale, VI. Storia del Tomismo (fonti e riflessi), Studi Tomistici 45 (1992), pp. 185-196.

1987

CONGOURDEAU, M.H. –  “Frère Simon le Constantinopolitain, O.P. (1235? – 1325?)”, in: Revue des Études Byzantines, 45 (1987), pp. 165-174. [+]

CONGOURDEAU, M.H. –  “Note sur les Dominicains de Constantinople au debut du 14e siècle”, in: Revue des Études Byzantines, 45 (1987), pp. 175-181. [+]

1983

PODSKALSKY, GERHARD – “Die griechisch-byzantinische Theologie und ihre Methodik”Theologie und Philosophie 58 (1983), pp. 71-87.

1982

KIANKA, FRANCES – “Demetrius Cydones and Thomas Aquinas”Byzantion, vol. 52, Peeters Publishers, 1982, pp. 264-286. [+]

DEMETRACOPOULOS, PHOTIOS – “Demetrios Kydones’ Translation of the Summa Theologiae”, in: XVI. Internationaler Byzantinistenkongress (Wien, 4.-9. Oktober 1981), Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik 32/4, Wien 1982, pp. 311-320.

MOUTSOPOULOS, EVANGHELOS – “Thomisme et aristotelisme a Byzance: Demetrius Cydones”, in: XVI. Internationaler Byzantinistenkongress (Wien, 4.-9. Oktober 1981), Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik 32/4, Wien 1982, pp. 307-310.

MOUTSOPOULOS, EVANGHELOS – “Thomisme et aristotélisme à Byzance”, in: Θωμά Ακυινάτου, Σούμμα Θεολογική εξελληνισθείσα, CPGR II, 17B, Athens 1982, pp. 7-11.

1980

KIANKA, FRANCES– “The Apology of Demetrius Cydones: A Fourteenth-Century Autobiographical Source”, Byzantine Studies / Etudes Byzantines, vol. 7:1 (1980), pp. 57-71. [+]

MOUTSOPOULOS, EVANGHELOS –  “La technique de reconstitution des citations aristoteliciennes chez Démétrius Cydonès”, in: Θωμά Ακυινάτου, Σούμμα Θεολογική εξελληνισθείσα, CPGR II, 17A, Athens 1980, pp. 7-11.

1979

MOUTSOPOULOS, EVANGHELOS –  “Influences aristotéliciennes dans les traductions des oeuvres de saint Thomas par D. Cydonès”, in: Θωμά Ακυινάτου, Σούμμα Θεολογική εξελληνισθείσα, CPGR II, 16, Athens 1979, pp. 7-10.

1977

PODSKALSKY, GERHARD – «Theologie und Philosophie in Byzanz. Der Streit um die theologische Methodik in der spatbyzantinischen Geistesgeschichte, seine systematischen Grundlagen und seine historische Entwicklung»Byzantinisches Archiv 15, München 1977, 268 p.

PODSKALSKY, GERHARD – “Die Rezeption der thomistischen Theologie bei Gennadios II. Scholarios ca. 1403–1472”Theologie Und Philosophie 49 (1977), pp. 305-323.

MOUTSOPOULOS, EVANGHELOS – “Influences aristotéliciennes dans les traductions des oeuvres de Saint Thomas par Démétrius Cydonès”, in: Θωμά Ακυινάτου, Σούμμα Θεολογική εξελληνισθείσα, CPGR II, I6, Athens 1977, pp. 7-10.

1976

MOUTSOPOULOS, EVANGHELOS – «L’hellénisation du Thomisme au XlVe siècle», in: Θωμά Ακυινάτου, Σούμμα Θεολογική εξελληνισθείσα, CPGR II, I5, Athens 1976, pp. 7-12.

1975

MATSOPOULOS, EVANGHELOS – L’hellenisation du thomisme au XIVe siecle», in Tommaso d’Aquino nel suo settimo centenario, II. Dal Medioevo ad oggi. Atti del Congresso Internazionale (Roma – Napoli, 17-24 aprile 1974), Napoli 1975, pp. 324-328.

TINNEFELD, FR. – “Ein Text des Prochoros Kydones im Vatic. Gr. 609 uber die Bedeutung der Syllogismen fur die theologische Erkenntnis”Orientalia Lovaniensia 60 (1994), pp. 512-527.

1974

PAPADOPOULOS, STYLIANOS G. – “Thomas in Byzanz. Thomas-Rezeption und Thomas-Kritik in Byzanz zwischen 1354 und 1435”, Theologie und Philosophie 49 (1974), pp. 289-294. [+]

GERHARD PODSKALSKY, “Die Rezeption der thomistischen Theologie bei Gennadios II. Scholarios ca. 1403–1472”, Theologie Und Philosophie 49 (1974), pp. 305-323.

PODSKALSKY, GERHARD – “Die griechisch-byzantinische Theologie und ihre Methodik”, Theologie und Philosophie 58 (1983), pp. 71-87.

1982

KIANKA, F. – “Demetrios Kydones and Thomas Aquinas”Byzantion 52 (1982), pp. 264-286.

1980

MOUTSOPOULOS, EVANGHELOS –  “La technique de reconstitution des citations aristoteliciennes chez Démétrius Cydonès”, in: Θωμά Ακυινάτου, Σούμμα Θεολογική εξελληνισθείσα, CPGR II, 17A, Athens 1980, pp. 7-11.

1969

NICOL, D.M. – “The Byzantine Church and Hellenic Learning in the Fourteenth Century”, Studies in Church History, vol. 5, Cambridge University Press 1969, pp. 23–57. [+]

1966

BRAMBILLASCA, GAETANO – “Sulla traduzione greca di Giorgio Scolario al commento di S. Tommaso al ‘De anima’”Aevum 40, no. 3/4 (1966), pp. 242–53. [+]

1960

JOURNET, C. – “Palamisme et Thomisme”, in: Revue Thomiste, 60, 1960, pp. 429-452.

1954

CANDAL, MANUEL – “El libro VI de Prócoro Cidonio”, in: Orientalia christiana periodica vol. 20, III-IV (1954), pp. 247-297. [+]

1951

DONDAINE, A. – Contra Graecos. Premiers écrists polémiques des dominicains d’Orient”, in: Archivum Fratrum Praedicatorum, 21 (1951), pp. 320-346.

1950

DONDAINE, A. – “Nicolas de Cotrone et les sources de Contra errores Graecorum de St. Thomas”, in: Divus Thomas, 28 (1950), pp. 313-340.

1941

JUGIE, MARTIN – «Scholarios Georges», Dictionnaire de Théologie Catholique, XIV-b, Librairie Letouze et Ané, París 1941, col. 1521-1570.

1937

LOENERTZ, L.  – “La Société de Frères Pérégrinans. Étude sur l’Orient dominicain”, I, (Institutum Historicum FF. Praedicatorum Romae ad S.Sabinae, Dissertationes Historicai, fasc. VII), S. Sabina, Roma 1937, pp. 38-88.

1936

GRUMEL, VENANCE – “Karmirès (Ιο. Ν.), Θωμᾶ τοῦ Ἀκινάτου Σούμμα θεολογική. Τόμος Aʹ“, Revue des études byzantines, Année 1936, n. 183 p. 379. [+]

LOENERTZ, L.  – “Autour du traité de Fr. Barthélemy de Constantinople contre les Grecs”, in: Archivum Fratrum Praedicatorum, 6 (1936), pp. 361-371.

1935

LONERTZ, R. – “Les établissements dominicains de Péra-Constantinople (Origines et fondations)“, Revue des études byzantines, Année 1935, n. 179, pp. 332-349. [+]

1928

JUGIE, MARTIN – “Démétrius Cydonès et la théologie latine à Byzance aux XIVe et XVe siècles”, in: Echos d’Orient, t. 27, n. 152 (1928), pp. 385-402. [+]

JUGIE MARTIN – “La publication des œuvres de Georges Scholarios”, in: Échos d’Orient, t. 27, n. 151 (1928), pp. 300-325. [+]

1926

GRUMEL, V. – “Saint Thomas et la doctrine des Grecs sur la procession du Saint-Esprit”, Revue des études byzantines, Année 1926, n. 143, pp. 257-280. [+]

1925

SLIPYJ, JOSEPH – “De valore S. Thomae Aquinatis pro Unione eiusque influxu in theologiam orientalem”, in: Acta IV Congressus Velehradensis anno MCMXXIV, Olomucii 1925, pp. 254-270. Idem (In Bohoslovia, vol. III) Leopoli 1925, pp. 1-18. [+]

1924

SALAVILLE, S. – “Un thomiste à Byzance au XVe siècle : Gennade Scholarios“, in: Échos d’Orient, t. 23, n. 134 (1924) pp. 129-136. [+]

1923

LOENERTZ, L.  – “Les Missions dominicaines en Orient au XIVe siècle et la Société des Frères Pérégromamts pouur le Christ”, in: Archivum Fratrum Praedicatorum, 2 (1923), pp. 1-83.