Επανακαλύπτοντας τον Βυζαντινό θωμισμό: το έργο Thomas de Aquino Byzantinus

Αν και η σχολαστική σκέψη στο Ύστερο Βυζάντιο είναι μια περιοχή που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη, η επιρροή των γραπτών του Θωμά Ακινάτη (1225-74) στους βυζαντινούς διανοητικούς κύκλους έχει πρόσφατα αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των μελετητών.