Εκδηλώσεις για τον ελληνικό θωμισμό

2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2004 | 1985 |

* Στη λίστα αυτή αναφέρονται και ομιλίες σε εκδηλώσεις που δεν είχαν ως κεντρικό θέμα τον ελληνικό θωμισμό.

2022

“Latin-into-Greek during the Palaeologan Era: Translations and their Reception”, Online Workshop, 1 July 2022, Venice (Italy).

Organized by: HELLENIC INSTITUTE OF BYZANTINE AND POST-BYZANTINE STUDIES IN VENICE. ISTITUTO ELLENICO DI STUDI BIZANTINI E POSTBIZANTINI DI VENEZIA.

Welcoming address: V. Koukousas, President of the Hellenic Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies in Venice. Ch. Arampatzis, Chairman of the Supervisory Committee of the Hellenic Institute of Byzantine and PostByzantine Studies in Venice.

Session A

Chair: Theodora Antonopoulou,

– Panagiotis Athanasopoulos: “Η υπό έκδοση μετάφραση της Summa Theologiae, Ia IIae του Θωμά Ακυινάτη από τον Δημήτριο Κυδώνη: χρονολόγηση, χειρόγραφη παράδοση και μεταφραστική τεχνική”.

– Angelos Zaloumis: “Τα παύλεια χωρία στα ζητήματα περί αγάπης τής Summa Theologiae του Θωμά Ακυινάτη (IIa IIae, qu. 23-27) και η απόδοσή τους στη μετάφραση του έργου από τον Δημήτριο Κυδώνη (1324/1325-1397)”.

Session B

Chair: John Demetracopoulos,

– Demetrios Chatzimichael: “Η μετάφραση του Υπομνήματος του Αρμάνδου της Καλλιθέας (Armandus de Bellovisu) στο De ente et essentia (Περὶ τοῦ εἶναι καὶ τῆς οὐσίας) του Θωμά Ακυινάτη από τον Γεώργιο- Γεννάδιο Σχολάριο: η αφιερωματική επιστολή του μεταφραστή προς τον Ματθαίο Καμαριώτη”.

–  Michael Konstantinou-Rizos: “Rendering Aquinas: Prochoros Κydones’ (ca. 1330 – 1369/71) copious work of translating Thomistic writings, his technique, and the importance of the surviving Greek translations”.

Round table

Coordinator: Charalambos Dendrinos. Participants: Ch. Dendrinos, J. A. Demetracopoulos, A. Ζaloumis.

Topics:

– (i) “Στίξη μετάφρασης vs. στίξη εκφώνησης στη χειρόγραφη παράδοση των βυζαντινών μεταφράσεων έργων του Θωμά Ακυινάτη”.

– (ii) “Habent sua fata …citata: ελληνολατινικές, λατινοελληνικές και ελληνοελληνικές διαδρομές των παραθεμάτων εντός των βυζαντινών μεταφράσεων έργων του Θωμά Ακυινάτη.

– (iii) “Ρητή vs. σιωπηρή πρόσληψη χωρίων των μεταφράσεων θωμικών έργων από βυζαντινούς συγγραφείς του 14ου και του 15ου αι.”.

2021

Tasting the Lotus: Reception of and Reaction to the Transmission of Latin Works in Byzantium”, online International Conference, 31st July – 1st August 2021.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε διαδικτυακά από το Byzantine Catholic Seminary of Saints Cyril and Methodius, Pittsburgh (USA), με τη συμμετοχή ομιλητών από διάφορα μέρη του κόσμου.

Ομιλητές:

* Αναφέρονται μονάχα ομιλίες με περιεχόμενο τον ελληνικό θωμισμό.

 1. Rev. Dr. Christiaan Kappes (SS. Cyril & Methodius): “The Reception of the Notion Subsistent Relations as Persons in Late Byzantium”.
 2. Dr. John Demetracopulos (University of Patras): “Resilience – Deformation – Refraction: Aquinas in Byzantium, Then and Today”.
 3. Angelos Zaloumis (University of Patras / EPHE, Paris): “Thomas Aquinas’ Summa contra Gentiles as the Source of the Moral Intellectualism in John VI Cantacuzenus’ Contra Mahometem Disputatio ΙΙ”.
 4. Olha Uhryn (University of Vienna): “Treatise ´De Graecis errantibus´ (1437) and views of Andreas de Escobar (ca. 1348-1448) on Unity of Churches”.
 5. Dr. Panagiotis Athanasopoulos (University of Ioannina): “Cicero Graecus in Demetrios Kydones’s Translation of the Summa Theologiae”.
 6. Thanos Kere†des (University of Patras): “Scholarios on ‘Raptus’ and his Thomistic Sources”.
 7. Dr. Patrícia Calvário (Institute of Philosophy, University of Porto): “The Anti-Byzantine Controversy on Beatific Vision in Second Scholasticism (16th-17th C.): An Overview”.
 8. Dr. Reginald Lynch OP (Pontifical Faculty of the Immaculate Conception): “Thomas Aquinas and Nicholas Cabasilas: grace, character, and sacramental sealing”.
 9. Dr. Marco Fanelli (University of Paris-Sorbonne): “Prolegomena on the necessity of a new edition of the translation of Demetrius Cydones Contra legem Sarracenorum of Riccold da Monte di Croce (Prolegomena sulla necessità di una nuova edizione della traduzione di Demetrio Cidone del CONTRA LEGEM SARRACENORUM di Riccoldo da Monte di Croce)”.

2019

B’ Διεθνές Συνέδριο: «Η πρόσληψη του Αριστοτέλη στην Χριστιανική Παράδοση», Θεσσαλονίκη, 15-16 Μαρτίου 2019.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής  και το Κέντρο Αριστοτελικών Ερευνών και Μελέτης των Αρχαίων Σταγείρων. [+]

Ομιλητές:

* Αναφέρονται μονάχα ομιλίες με περιεχόμενο τον ελληνικό θωμισμό.

 1. Πέτρος Τούλης (Δρ Θεολογίας Α.Π.Θ.): «Αριστοτέλης παρά Θωμά Ακινάτη (De aeternitatae mundi). Η δυναμική μιας πρόσληψης».
 2. Χρήστος Αραμπατζής (Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.): «Οι προτεραιότητες της ορθόδοξης σωτηριολογίας και η απόρριψη της φιλοσοφικής οντολογίας τον 14ο αιώνα. Γρηγόριος Παλαμάς και Βαρλαάμ Καλαβρός».
 3. π. Stefan Toma, Δρ. Θεολογίας Α.Π.Θ. (Ὑφηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Christian Abrechts Universität zu Kiel): «Γεννάδιος Σχολάριος και Αριστοτέλης».
 4. Αλεξάνδρα Ντότσικα, Δρ Φιλοσοφίας Α.Π.Θ.: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Α.Π.Θ.): «Ο νους στον Αριστοτέλη, στον Θωμά Ακινάτη και στον Γεώργιο Γεννάδιο Σχολάριο».

2018

Α) Τρίτο Διεθνές Συμπόσιο για τον Θωμά Ακινάτη, Αθήνα, 7 -9 Ιουνίου 2018.

Το Συμπόσιο διοργανώθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Ακαδημία Αθηνών με πρωτοβουλία του Dr. Fran O’Rourke, Επίτιμου Καθηγητή Φιλοσοφίας στο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου (University College Dublin). [+]

Ομιλητές:

* Αναφέρονται μονάχα ομιλίες με περιεχόμενο τον ελληνικό θωμισμό.

 1. Lambros Couloubaritsis: «Aquinas and the Metaphysics of Plato and Aristotle».
 2. Evanghelos Moutsopoulos: «Aquinas at the Origin of Modern Greek Philosophy».
 3. Georgios Steiris: «Aquinas readers in Byzantium and the transmission of Arabic Philosophy».
 4. Athanasia Glycofrydi-Leontsini & Yannis Demetracopoulos: «Aquinas Studies in Greece».
 5. Yannis Demetracopoulos: «Thomas de Aquino Byzantinus: The Transmission of Thomas Aquinas’ Thought in Late Byzantium».
 6. Athanasia Glycofrydi-Leontsini: «Demetrius Kydones’ Contribution to the Reception of Thomas Aquinas in Byzantium».
 7. George Arabatzis: «Kallistos Angelikoudes against Thomas Aquinas».
 8. Christiaan Kappes: «The Science of Second Intentions in Byzantine Thomism: Prochoros Kydones’s Translation of Hervaeus Natalis’s Works and George-Gennadios Scholarios».
 9. Reginald Lynch, OP: «The Trinity in 14th Century Byzantium: the influence of the Summa Theologiae on Manuel Kalekas’ De fide deque principiis catholicae fidei».
 10. Sr. Maria P. Miola, SSVM: «Thomas made Greek for the Greeks: Some Observations Regarding Prochoros Kydones’ translations».

B) International Conference: «Translation Activity in Late Byzantium», Venice (Italy), June 11-13, 2018.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών (DSU) του Πανεπιστημίου Ca’ Foscari της Βενετίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών SAPRAT (Savoirs et pratiques du Moyen Âge au XIXe siècle) της École Pratique des Hautes Études (EPHE-PSL, Παρίσι), στο πλαίσιο του έργου (proyect) «Thomas Aquinas’ Summa Theologiae Ia IIae translated by Demetrius Cydones and Bessarion’s incomplete Compendium of the translation – A Critical Editio Princeps” (TASTGCEP). Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [+]

Ομιλητές:

* Αναφέρονται μονάχα ομιλίες με περιεχόμενο τον ελληνικό θωμισμό.

 1. Prof. Emer. Constantinos N. Constantinides (Ioannina): «Latin Knowledge, Translations and Politics during the Palaeologan Period».
 2. Assist. Prof. Christian Gastgeber (Vienna): «Latin Texts and Translators in Constantinople during the Palaeologan Period. Evidence from the Imperial and Patriarchal Chanceries».
 3. PhD Cand. María Panagía Miola (Rome): «Prochoros Kydones’ Selective Translation of Thomas Aquinas’ IIIa Pars of the Summa Theologiae».
 4. Dr Marie-Hélène Blanchet (Paris): «Un commentaire byzantin du Symbole et ses modèles latins».
 5. Dr Konstantinos Palaiologos (Patras): «Manuel Kalekas’ Utilization of the Anonymous Greek Translation of Aquinas’ Collationes in Symbolum Apostolorum».
 6. Dr Ciro Giacomelli (Padua / Paris): «Bessarione traduttore di Pietro Lombardo (Marc. gr. 523): note filologiche, paleografiche e codicologiche».
 7. Dr Eleftherios Despotakis (Athens): «Manuali greci per la confessione cattolica. Osservazioni sul codice Athen. gr. 2473».
 8. Dr Michael Konstantinou-Rizos (London): «Demetrios Kydones’ (1324-1397) Translation of Thomas Aquinas’ Quaestio disputata de potentia, q. X, a. 4: Manuscript Tradition and Reception».
 9. Dr Christopher Wright (London): «Choices and Changes of Language in Demetrios Kydones’s Translation of Thomas Aquinas’s Summa Theologiae, Ia».
 10. Dr Panagiotis Ch. Athanasopoulos (Venice): «Demetrios Kydones’ modus interpretandi in his Translation of Thomas Aquinas’ Summa Theologiae, Ia IIae».
 11. Mr Angelos Zaloumis (Patras / Stockholm): «Demetrios Kydones’ Greek Rendering of Aristotelian Ethical Terms in Thomas Aquinas’ Summa theologiae, IIa IIae».
 12. Dr Christiaan W. Kappes (Pittsburgh): «Prochoros Kydones: Damascenus Latinus Retroverted into Greek, Comparative Vocabulary between Demetrios and Prochoros Kydones, and Other Difficulties of ad verbum Translations of Scholastic Texts».
 13. Dist. Prof. Emer. John Monfasani (New York): «Cardinal Bessarion as a Translator of Plato, Aristotle, and Other Prose Authors in the In Calumniatorem Platonis».

2017

A) “Thomas de Aquino Byzantinus Workshop”, Università Ca’ Foscari Venezia (Italy), February 3-4, 2017.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από τον Dr Panagiotis C. Athanasopoulos, MC Fellow, του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ca’ Foscari, Βενετία.

Το έργο (proyect) Thomas de Aquino Byzantinus στοχεύει να συμβάλει στην επιστημονική συζήτηση με την παραγωγή του υλικού-πηγής για τη μελέτη αυτού του σημαντικού θέματος, δηλαδή κριτικών εκδόσεων ελληνικών μεταφράσεων και υπομνημάτων σε διάφορα έργα του Θωμά Ακινάτη που συνέθεσαν βυζαντινοί μελετητές και θεολόγοι μεταξύ του τέλους του 14ου και του 15ου αιώνα. [+]

    Ομιλητές:

 1. Assist. Prof. John A. Demetracopoulos (University of Patras): “The transmission of Latin philosophical and theological writings in late Byzantium (with an emphasis on Thomas Aquinas)”.
 2. Dr Marie-Hélène blanchet (CNRS, Paris): “The two Byzantine translations of Thomas Aquinas’ De Rationibus Fidei”.
 3. Dr Christopher Wright (Royal Holloway, University of London, UK): “Authorship and transmission in an autograph workin-progress: editing Demetrios Kydones’s translation of the Summa Theologiae, 1a”.
 4. Dr Panagiotis C. Athanasopoulos (Università Ca’ Foscari Venezia): “Demetrios Cydones’ translation of Thomas Aquinas’ Summa theologiae, 1a 2ae”.
 5. Mrs. Irene Balcoyannopoulou (University of Patras): “Scholarios’ In Aristotelis De Interpretatione and its Scholastic background”.
 6. Mr. Ioannis Kassidis (Ionian University): “The Thomistic background to Scholarios’ Doctrine of Divine Providence and its Application to the role of the Hellenic Nation through history”.
 7. Reading manuscripts 1: “The hands of the translators and the scribes”, Chairperson: Prof. Antonio Rigo.
 8. Reading manuscripts 2: “Textual criticism”, Chairperson: Dr Marie-Hélène Blanchet
 9. Identifying sources 1: “Exploring the Greek and Latin quotations in the Thomas Graecus”, Chairperson: Dr Panagiotis C. Athanasopoulos
 10. Identifying sources 2: “Unearthing Thomistic sources in late Byzantine literature and assessing their significance”, Chairperson: Assist. Prof. John A. Demetracopoulos.

B) «9th Meeting of the Byzantinists of Greece and Cyprus», Patras, December 13-14, 2017.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ομιλητές:

* Αναφέρονται μονάχα ομιλίες με περιεχόμενο τον ελληνικό θωμισμό.

 1. P.C. Athanasopoulos: “Demetrios Kydones’ Unedited Translation of Thomas Aquinas’ Summa Theologiae, 1a 2ae”.
 2. J.A. Demetracopoulos / A. Rigo: “The Thomas de Aquino Byzantinus Research Project”.

Γ) Διεθνές Συνέδριο: «Thomas Latinus – Thomas Graecus. Ο Θωμάς Ακυινάτης και η πρόσληψή του στο Βυζάντιο», Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2017.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Εργαστήριο Θεωρητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Ελληνικό Ινστιτούτο του Κολλεγίου Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (The Hellenic Institute, Royal Holloway, University of London). [+]

Ομιλητές:

 1. Γιάννης Α. Δημητρακόπουλος (Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας και Θεολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών): «Θωμάς Ακυινάτης και Αριστοτέλης».
 2. Θάνος Σαμάρτζης (Εκδόσεις «Δώμα», Αθήνα): «Η ηθική σκέψη του Θωμά Ακυινάτη».
 3. Γεώργιος Στείρης (Επίκουρος Καθηγητής Μεσαιωνικής και Αναγεννησιακής Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών): «Η πολιτική σκέψη του Θωμά Ακυινάτη».
 4. Mercedes Rubio (Διευθύντρια, Τμήμα Φιλοσοφίας, Jerusalem Institute of Languages and Humanities, Ιερουσαλήμ): «Thomas Aquinas: Exegetics and Hermeneutics / Θωμάς Ακυινάτης: εξήγηση της Γραφής και ερμηνευτική».
 5. Χαράλαμπος Δενδρίνος (Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας και Ελληνικής Παλαιογραφίας, Διευθυντής, The Hellenic Institute, Royal Holloway, University of London, Συνδιευθυντής του ερευνητικού προγράμματος Thomas de Aquino Byzantinus):«Το ερευνητικό πρόγραμμα Thomas de Aquino Byzantinus (2006/7–): Ανατολή και Δύση στο ύστερο Βυζάντιο».
 6. Christopher Wright (Διδάκτωρ, Επίτιμος Ερευνητής, Royal Holloway, University of London): «Editing the autographs of Demetrios Kydones’s (1320/25 – 1397/98) Greek translation (ca. 1355–58) of Thomas Aquinas’s Summa Theologiae, Ia (1265–68) / Εκδίδοντας τα αυτόγραφα της ελληνικής μετάφρασης της Summa Theologiae, Ia (1265–68) του Θωμά Ακυινάτη από τον Δημήτριο Κυδώνη (1320/25 – 1397/98)».
 7. Παναγιώτης Χ. Αθανασόπουλος (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Marie Curie, Eυρωπαϊκή Ένωση, Πανεπιστήμιο Βενετίας Ca’ Foscari): «Η ανέκδοτη μετάφραση (ca. 1358 – ca. 1360) της Ia IIae της Summa theologiae (1271) του Θωμά Ακυινάτη από τον Δημήτριο Κυδώνη (1320/25 – 1397/98) και η πρόσληψή της στο ύστερο Βυζάντιο».
 8. Marie-Helene Blanchet (Διδάκτωρ, Ερευνήτρια C.N.R.S., Παρίσι): «Οι δύο ανέκδοτες βυζαντινές μεταφράσεις του De rationibus fidei (paulo post 1265) του Θωμά Ακυινάτη: Δημήτριος Κυδώνης (1320/25 – 1397/98) και Ατούμης (14ος αι.)».
 9. Κωνσταντίνος Παλαιόλογος (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Royal Holloway, University of London): «Η ανέκδοτη βυζαντινή μετάφραση των Collationes in “Symbolum Apostolorum” (reportatio Reginaldi de Piperno) (fors. 1273) του Θωμά Ακυινάτη».
 10. Μιχαήλ Κωνσταντίνου-Ρίζος (Διδάκτωρ, Royal Holloway, University of London): «Η μετάφραση (paulo ante 1367/68) των Quaestiones disputatae de potentia (1265–66) και της Quaestio disputata de spiritualibus creaturis (1267–68) του Θωμά Ακυινάτη από τον Πρόχορο Κυδώνη (περ. 1330 – περ. 1369/71)».
 11. Sr Maria Panagia Miola, MA, (Pontificio Istituto Orientale, Ρώμη): «Η ανέκδοτη μετάφραση του De aeternitate mundi (fors. 1271) του Θωμά Ακυινάτη από τον Πρόχορο Κυδώνη (περ. 1330 – περ. 1369/71)».
 12. Christiaan W. Kappes (Καθηγητής Φιλοσοφίας και Θεολογίας, Κοσμήτωρ του SS. Cyril and Methodius Byzantine Catholic Seminary, Pittsburgh, Πενσυλβάνια): «Η ανέκδοτη μετάφραση επιλεγμένων quaestiones του Υπομνήματος (1303/04·1309) του Δομινικανού Hervaeus Natalis (ca. 1250/60 – 1323) στις Sententiae του Πέτρου Λομβαρδού από τον Πρόχορο Κυδώνη (περ. 1330 – περ. 1369/71)».
 13. Βασίλης Πασιουρτίδης (Διδάκτωρ, Royal Holloway, University of London, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Πανεπιστήμιο Πατρών): «Το θωμικό υπόβαθρο της αντιπαλαμικής Πραγματείας εἰς τὸ περὶ οὐσίας καὶ ἐνεργείας ζήτημα (1367/68) του αγιορείτη ιερομόναχου Πρόχορου Κυδώνη (περ. 1330 – περ. 1369/71)».
 14. Ειρήνη Μπαλκογιαννοπούλου (Υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πατρών ): «Η μετάφραση (1433/35) του ημιτελούς Υπομνήματος του Θωμά Ακυινάτη στο αριστοτελικό Περὶ ἑρμηνείας (1271) και μιας ανέκδοτης continuatio του Υπομνήματος από τον Γεώργιο Σχολάριο (ca. 1400 – paulo post 1472)».
 15. Δημήτριος Χατζημιχαήλ (Διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης): «Η μετάφραση (1445/50) του θωμικού De ente et essentia (1252/56) και του ψευδο-θωμικού De fallaciis (αρχές 14ου αι.) από τον Γεώργιο Σχολάριο (ca. 1400 – paulo post 1472) και η ανέκδοτη επιτομή του δεύτερου από τον μαθητή του Σχολάριου Ματθαίο Καμαριώτη (1410/20 – 1490)».
 16. Ιωάννης Κασσίδης (Υποψήφιος διδάκτωρ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο): «Οι πραγματείες του Γεώργιου Σχολάριου – Γεννάδιου Β΄ (ca. 1400 – paulo post 1472) Περὶ θείας προνοίας καὶ προορισμοῦ (1458/59 – paulo post 1467): θωμικό υπόβαθρο και ιδεολογικό πλαίσιο».

2016

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: “Αριστοτέλης και Χριστιανισμός”, Αθήνα, 25-25 Νοεμβρίου 2016.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από τη Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το έτος του Αριστοτέλη με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 2400 χρόνων από τη γέννησή του. «Αναπτύχθηκαν οι χρήσεις του Αριστοτέλους στην τυπική εκπαίδευση και τη θεολογία στο Βυζάντιο του 14ου και 15ου αιώνα με αναφορές και στην πρόσληψη του Θωμά Ακινάτη από τους Βυζαντινούς» (από τα «Πρακτικά» του Συνεδρίου, σελ. 411). [+]

 1. Μάριος Π. Μπέγζος, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας και Προκοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.Ο.: «Αριστοτελισμός στον Ελληνόφωνο και στον Λατινόγλωσσο Μεσαίωνα».
 2. Γεώργιος Στείρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φ.Π.Ψ. Ε.Κ.Π.Α.: «Η Συμβολή των υστεροβυζαντινών λογίων στο δυτικό Αριστοτελισμό του 15ου αιώνα».
 3. π. Νικόλαος Λουδοβίκος, Καθηγητής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης:  «Αριστοτέλης και η νεότερη δυτική Θεολογία».
 4. Fr. Antoine Levy, Professor Philosophical Faculty, School of Theology University of Eastern Finland: “In The Dialogue Between The Byzantine East And The Latin West”.

2015

A) Σεμινάριο: «Πώς διαβάζουμε σήμερα Θωμά Ακινάτη», Αθήνα, 25-26 Φεβρουαρίου 2015.

Το Σεμινάριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών (των Πατέρων Ιησουιτών) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οικουμενικής Πατερικής Θεολογίας του Μπάρι (των Πατέρων Δομινικανών). [+]

Κεντρικός ομιλητής: Καθηγητής Fernando Fiorentino.

B) Conference: “Never the Twain Shall Meet? Latins and Greeks learning from each other in Byzantium”, Stockholm, June 24-26, 2015.

The Conference took place at the Department of Romance Studies and Classics, Stockholm University. [+]

Speakers:

 1. P.C. ATHANASOPOULOS: “Demetrios Cydones’ Translation of Thomas Aquinas’ Summa Theologiae, Ia IIae: Remarks in view of the ongoing Editio princeps”.
 2. I. BALCOYIANNOPOULOU: “George Scholarios‐Gennadios II’s Latent Translation of Thomas Aquinas’ Commentary on De Interpretatione”.
 3. M.-H. BLANCHET, The Two Byzantine Translations of Thomas Aquinas’ De rationibus fidei: Remarks in view of the on‐going edition princeps”.
 4. J.A. DEMETRACOPOULOS: “Nomina nuda tenemus: The Essence of Speculative Thought in ‘East’ and ‘West’ in light of Latin into Greek Translations” (keynote lecture).
 5. M. KONSTANTINOU-RIZOS: “Prochoros Cydones’ Translation of Thomas Aquinas’ Quaestiones disputatae de potentia and QuaestioDisputata de spiritualibus creaturis: Method and Purpose”.

2014

Εργαστικό Σεμινάριο: «Ο ηθικός προβληματισμός του Θωμά Ακινάτη και η σύγχρονη εποχή», Κύκλος σεμιναρίων για την ηθική και τη θεολογία του Θωμά Ακινάτη, Αθήνα, Μάρτιος-Απρίλιος 2014.

Κύκλος σεμιναρίων για την ηθική και τη θεολογία του Θωμά Ακινάτη που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών των πατέρων Ιησουιτών της Αθήνας. [+]

Ομιλητές:

 1. κ. Ελένη Προκοπίου: «Η έννοια του Προσώπου στην ηθική σκέψη του Θ. Ακινάτη».
 2. π. Θεόδωρος Κοντίδης: «Το φυσικό Δίκαιο στο Θωμά Ακινάτη».
 3. π. Rosario Scognamiglio: «Οι ανθρώπινες πράξεις μεταξύ εκούσιου και ακούσιου, και το σχετικό ζήτημα της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου».
 4. π. Krzysztof Homa: «Η έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας κατά το Θωμά Ακινάτη».
 5. κ. Διονύσης Μπένετος: «Η υμνολογία του Θωμά Ακινάτη».

2013

International Mediaeval Congress. Congress Programme 2013: Special Thematic Strand: ‘Pleasure’. Session II: Politically / Theologically Motivated Translations, Leeds, July 1-4, 2013.

Organizer: Institute of Medieval Studies, University of Leeds.

Speakers:

 1. DEMETRACOPOULOS J.A., “The Historical Setting of Translating Scholastic Authors into Greek in Late Byzantium: Cultural and Religious Identities (with an emphasis on the ‘Thomas de Aquino Byzantinus’ project)”

2012

A) International Byzantine Colloquium: “When East Met West: The Reception of Latin Philosophical and Theological Thought in Late Byzantium”, London, June 12-13, 2012.

The Colloquium was organised by the Institute of Classical Studies (ICS) of the University of London and the Hellenic Institute of Royal Holloway, University of London, as part of the 2012 ICS Byzantine Colloquiu, an annual event which explores elements of continuity and change in the classical tradition in Byzantium. Organizers: Christopher Wright, Konstantinos Palaiologos, Olga Krzyszkowska and Charalambos Dendrinos. [+]

Speakers:

 • Charalambos Dendrinos (RHUL): “Introduction: Thomas de Aquino Byzantinus”.
 • John Demetracopoulos (Patras): “The influence of Thomas Aquinas on Late Byzantine philosophical and theological thought”.
 • Christopher Wright (RHUL): “Towards an edition of Demetrios Kydones’ autograph translation of Thomas Aquinas’s Summa theologiae, Prima Pars”.
 • Vassos Pasiourtides (RHUL): “Demetrios Chrysoloras and Thomas Aquinas in Dialogue”.

B) Ημερίδα για την Editio Princeps του έργου του Θωμά Ακινάτη Summa Theologica σε ελληνική μετάφραση Δ. Κυδώνη, Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012.

Η Ημερίδα διοργανώθηκε από τη Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ) και το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών των πατέρων Ιησουιτών της Αθήνας. [+]

Ομιλητές:

 1. Ευάγγελος Μουτσόπουλος (Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α.): «Η σημασία της μετάφρασης του Δημητρίου Κυδώνη».
 2. π. Σεβαστιανός Φρέρης, τ.Ι. (Διευθυντής της Βιβλιοθήκης των Ιησουιτών και ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Επιστημών): “Δημήτριος Κυδώνης – Θωμάς Ακινάτης και η εποχή τους”.
 3. Ιωάννης Σπυράλατος (Καθηγητής Θεολογίας): “Ιστορική επισκόπηση της έκδοσης Δημητρίου Κυδώνη: Θωμά Ακινάτη, Σούμμα Θεολογική εξελληνισθείσα”.
 4. Αμαλία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη (Καθηγήτρια Φιλοσοφίας): “Ο Δημήτριος Κυδώνης ως μεταφραστής του Θωμά Ακινάτη: Σχέσεις Ανατολής Δύσης”.
 5. Michal Paluch, O.P. (Καθηγητής Θεολογίας στην πανεπιστημιακή Σχολή των πατέρων Δομινικανών στην Κρακοβία, Πολωνία): “Thomas Aquinas and Pseudo-Dionysius: two languages, the same purpose?”.
 6. Μάριος Μπέγζος (Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής και Καθηγητής Συγκριτικής φιλοσοφίας της θρησκείας, με θέμα): “Συγκριτική Θεώρηση Ελληνικού και Λατινικού Μεσαίωνος”.

Βιβλιογραφία:

 • «Ημερίδα: Θωμά Ακυινάτης και Δημήτριος Κυδώνης. Η editio princeps της μετάφρασης του Δημητρίου Κυδώνη: Θωμά Ακυινάτου ‘Σούμμα Θεολογική εξελληνισθείσα’ (Αθήνα, ΕΚΠΑ, Aula Φιλοσοφικής Σχολής, 21 Νοεμβρίου 2012)», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 88 (2013), σσ. 67-68.

2011

Α) Θεολογικό σεμινάριο με θέμα «Θωμισμός και Παλαμισμός στο Ύστερο Βυζάντιο», Αθήνα, 19 Μαΐου 2011.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Οικουμενικό Κέντρο «P. Salvatore Manna» των Δομινικανών Πατέρων (Μπάρι-Αθήνα) και το Κέντρο Ανθρωπιστικών Σπουδών «Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης» των Ιησουιτών Πατέρων της Αθήνας. [+]

Ομιλητές:

 1. Rosario Scognamiglio, Fabio Gibiino, Ιωάννης Δημητρακόπουλος.
 2. Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος: «Η θωμική βάση του αντιπαλαμισμού του Πρόχορου Κυδώνη και ο Συνοδικός Τόμος του 1368».
 3. Θάνος Σαμαρτζής: «Ο ιδιάζων παλαμισμός του Γεώργιου Σχολάριου – Γεννάδιου Β΄: μεταξύ Παλαμά, Θωμά Ακυινάτη και Duns Scotus».

Β) Ημερίδα: « Προσώπο-Φύση-Κοινωνία», Αθήνα, 18 Ιουνίου 2011.

Η ανοικτή στο κοινό φιλοσοφική ημερίδα διοργανώθηκε από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Παν/μίου Αθηνών στο πλαίσιο της ειδίκευσης «Ηθική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Φιλοσοφίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Ηθικής.

Ομιλητες:

 1. Δρ. Ελένη Προκοπίου: «Από την ολιστική σύλληψη της κοινωνίας στην αυτονομία του υποκειμένου δικαίου: Θωμάς Ακινάτης και Immanuel Kant».

2004

Διεθνές Συνέδριο: “O Αριστοτέλης, γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης”, Αθήνα, 28-29 Απριλίου 2004.

Διεθνές Συνέδριο που οργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σε συνεργασία του Μορφωτικού Τμήματος της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και του Ινστιτούτου Γκαίτε με θέμα την Αριστοτελική φιλοσοφία.

Ομιλητές:

* Αναφέρονται μονάχα ομιλίες με περιεχόμενο τον ελληνικό θωμισμό.

 1. Παπαγιανόπουλος, Ηλίας – “Οι αναγνώσεις του Αριστοτέλη από τον Θωμά Ακινάτη και τον Ιωάννη Δαμασκηνό: ενδεικτική επισήμανση των διαφορών”. [+]
 2. Χρόνης, Νικόλαος – “Διδασκαλίες του Αριστοτέλη και Αράβων Φιλοσόφων σε Πρώιμα Έργα Θωμά του Ακυινάτου”. [+]

Βιβλιογραφία:

 • Διεθνές Συνέδριο “ο Αριστοτέλης, γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης”, Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, 1ος τόμος, 2004, 151-164

1985

Διεθνές Συνέδριο: «Βυζάντιο καί Εὐρώπη», Αʹ Διεθνής Βυζαντινολογική Συνάντηση, Δελφοί, 20-24 Ιουλίου 1985.

Ομιλητές:

 • N. Svoronos: “Παρατηρήσεις για τή συμβολή του Βυζαντίου στην πνευματική εξέλιξη της δυτικής Ευρώπης: ή περίπτωση του Ιωάννου Δαμάσκηνου»,

Ο ομιλητής, μεταξύ άλλων, σημείωσε την επιρροή που άσκησε η θεολογική διδασκαλία του Αγίου Ιωάννη Δαμασκηνού, ιδιαίτερα το έργο «Έκδοσης ακριβής της ορθοδόξου πίστεως», στο σχέδιο και τη διάταξη του θέματος της Summa Theologicae του Ακυινάτη.

Βιβλιογραφία:

 • “Βυζάντιο καί Ευρώπη. Α’ Διεθνής Βυζαντινολογική Συνάντηση. Δελφοί, 20-24 ‘Ιουλίου 1985. Byzantium and Europe. First International Byzantine Conference. Delphi, 20-24 July 1985», έκδ. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών”, Athens 1987, 288 p.