Μία πρώτη διαπίστωση για τo σοβαρό θέμα της παρουσίας τού Θωμισμού στο Βυζάντιο στον 14ο και 15ο αιώνα αφορά την πλούσια σχετική βιβλιογραφία, που καλύπτει στα τριάντα τουλάχιστον τελευταία χρόνια σημαντικές εκδόσεις κειμένων, μονογραφίες, άρθρων και τη πραγματοποίηση Συμποσίων εντός και εκτός Ελλάδος, από Έλληνες ερευνητές και αλλοδαπούς. Όλο αυτό το επιστημονικό υλικό αποτελεί ό,τι αποκαλείται «σύγχρονος ελληνικός θωμισμός».