Ακαδημαϊκές έρευνες για τον ελληνικό Θωμισμό

2021

ΛΥΚΟΥΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ – “Η πρόσληψη του δυτικού σχολαστικισμού στο Ύστερο Βυζάντιο: η επιτομή του Γεωργίου Γεννάδιου Β’ στο “Περί παθών της ψυχής” του Θωμά Ακινάτη”,  Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Αθήνα 2021. [+]

ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ – “Οι συζητήσεις των Θεολόγων περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, έναντι της Σχολαστικής Θεολογίας του Θωμά Ακινάτη”, σε: “Αποκλίσεις και συγκλίσεις μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η περίπτωση του προβλήματος του Filioque», 171 σ., Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πρόγραμμα Σπουδών: Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία, Θεσσαλονίκη 2021, σελ. 76-89. [+]

2019

ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ, ΙΑΣΩΝ – «Η επίδραση του στοχασμού του Μάξιμου του Ομολογητή στην οντολογία του Θωμά Ακινάτη», Διπλωματική Εργασία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ΑΘΗΝΑ 2019, 71 σ. [+]

2018

ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. – “Μεταφράσεις έργων από την Λατινική”, σε: “Οι αντιλήψεις του Γεωργίου tου Σχολαρίου περί ανθρώπινης ευδαιμονίας”, 248 σ., Διατριβή επί Διδακτορία, Υποβληθείσα στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Τομέας Φιλοσοφίας) της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Αθήνα 2018, σελ. 67-72. [+]

ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – «Το πρόβλημα της εξατομίκευσης μέσα από την ύλη ως προκείμενη της αίτιας στον Θωμά τον Ακινάτη», σε: “‘Καθόλου’ και υποστασιακός επιμερισμός: Η οντολογία της εξατομίκευσης στον Σχολαστικισμό”, 248 σ., Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη 2018, σελ. 265-306. [+]

KAPPES, CHRISTIAAN W. – “The Theology of the Divine Essence and Energies in George-Gennadios Scholarios”, Διδακτορικὴ Διατριβή, ὑποβληθείσα στὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς, Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 201, 444 p. [+]

ΜΠΑΛΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ – “Το διδακτικό εγχειρίδιο λογικής του Γεωργίου Σχολαρίου : δομή, πηγές και καινοτομίες”, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επστημών, Παιδικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαιδεύσεις, Πάτρα 2018, 421 σ. [+]

ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. – “Οι αντιλήψεις του Γεωργίου του Σχολαρίου περί ανθρώπινης ευδαιμονίας”, Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Τομέας Φιλοσοφίας) της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2018, 247 σ. [+]

2017

ΛΕΝΕΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ – “Θωμάς Ακινάτης και Αριστοτέλης”, σε: «Ἧθος και  Κίνητρα της Ανθρώπινης Δράσης στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη», 39 σ., Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ΠΜΣ: Κρίση και Ιστορική Αλλαγή “, Μυτιλήνη  2017, σελ. 21-27. [+]

KONSTANTINOU-RIZOS, MICHAIL – “An edition of Prochoros Cydones’ (ca. 1330-1369/71) unpublished Greek translation of Thomas Aquinas’ Quaestiones disputatae de potentia and Quaestio disputata de spiritualibus creaturis”, a thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the University of London (Royal Holloway and Bedford New College), London 2017, 964 p. [+]

ΚΑΡΑΒΙΔΑ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ – “Η πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής και της χριστιανικής γραμματείας στο έργο του βυζαντινού λογίου Δημητρίου Κυδώνη”, Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας, Τομέας Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας, Θεσσαλονίκη 2017, 446 σελ. [+]

2016

BRIEL, MATTHEW CHRISTOPHER – “A Greek Thomist: Providence in Gennadios Scholarios”, Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Department of Theology, Fordham University, ETD Collection for Fordham University, New York 2016, 321 p. [+]

2015

ΖΟΥΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. – “Ο Ρασιοναλισμός του Ακινάτη”, σε: “Η παρακμή του καθολικού κοσμοπολιτισμού και η νομιμοποίηση της Raison d’ Έtat”, 97 σ., Διπλωματική εργασία, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, Αθήνα 2015, σελ. 55-56. [+]

TOTLEBEN, PETER O.P.- “The Palamite Controversy: A Thomistic Analysis”, A Thesis Submitted to the Pontifical Faculty of the Immaculate Conception In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Licentiate in Sacred Theology, Washington 2015, 117 p. [+]

VOUNASI, NIKOLETTA K. – “Οι διαβαθμίσεις της έννοιας της ψυχής στους: Αριστοτέλη, Θωμά Ακινάτη και Umberto Galimberti”, Διπλωματική εργασία. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ηθικής Φιλοσοφίας. Αθήνα Νοέμβριος 2015, 46 σελ. [+]

2014

ΔΙΕΛΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ – “Θωμάς Ακινάτης”, σε: “Επιδράσεις της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας σε Δημοσίους Θεσμούς”, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Επιστήμων Οικονομίας και Δημοσίας Διοίκησης, Τμήμα Δημοσίας Διοίκησης, Αθήνα 2014, σελ. 48-56. [+]

PENEL, VICTOR HENRI ANTOINE – “An investigation of the change in position of George Scholarios from pro-union of the Western and Eastern churches to anti-union”, α Dissertation Submitted To The Anglia Ruskin University In Candicy For The Degree Of Master Of Philosophy, Cambridge 2014, 313 p. [+]

2013

ΚΕΤΣΕΡΙΔΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ – «Ο αντιθωμισμό του Πλήθωνος Γεμιστού – Ο θωμισμός του Γενναδίου Σχολαρίου», στο: “ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ B ΄ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ –ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΘΩN ΓΕΜΙΣΤΟΣ”, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2013, 239 σ. [+]

ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. – «Θωμάς Ακινάτης», στο: “Οι σειρές Catenae ως ερμηνευτικό εργαλείο για τη μελέτη της Αγίας Γραφής”, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Τομέας Φιλοσοφίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2013, 211 σ. [+]

PASIOURTIDES, VASOS – “An annotated critical edition of Demetrios Chrysoloras’Dialogue on Demetrios Kydones’ Antirrhetic against Neilos Kabasilas”, Doctoral Thesis, Royal Holloway, University of London, 2013. 434 p. [+]

2012

BOSCH, ΙΩΣΗΦ LEANDRO – «Τα αρεοπαγιτικά κείμενα στο πρώτο μέρος της θεολογικής σούμμας του Θωμά Ακινάτη», Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 2012, 559 σ. [+]

2011

ΜΑΛΑΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ – «Το δόγμα της analogia entis στον κορυφαίο των σχολαστικών, Θωμά τον Ακινάτη», στο: “Η αναίρεση του «δόγματος της αναλογίας του όντος» με βάση τα συγγράμματα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά”, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2011, 403 σ. [+]

2010

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ, ΡΟΔΟΝΙΚΗ – «Η έννοια της ψυχής στο Περι ψυχής του Αριστοτέλη και στον Θωμά Ακινάτη», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Τομέας Φιλοσοφίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2010, 77 σ. [+]

2009

ΣΦΕΝΔΟΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ – “Η αριστοτελική θεώρηση περί ψυχής στο έργο του Θωμά Ακινάτη και οι γνωστικές λειτουργείες της ψυχής”, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Τομέας Φιλοσοφίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2009, 96 σ. [+]

2008

TSOUGARAKIS, NICKIPHOROS I. –  “The Dominicans”, in: “The Western Religious Orders in Medieval Greece”, Paper submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The University of Leeds, Institute for Medieval Studies, Leeds 2008, 473 p. [+]

2007

ΜΑΡΙΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ – «Η έννοια της ψυχής στο «Περί Ψυχής» του Αριστοτέλη και στον Θωμά τον Ακινάτη», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Τομέας Φιλοσοφίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2007, 56 σ. [+]

2002

ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. – “Αναγκαίο ον και νομοτέλεια : περί ύπαρξης Θεού και θαυμάτων. Συμβολή στη σημασιολογία τροπικών κατηγορημάτων στον Θωμά Ακινάτη και στον Κάντ”, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τομέας Φιλοσοφίας, Διδακτορικές διατριβές (έντυπες), εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα, 2002, 77 σ. [+]