Εδώ θα βρείτε την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έργα ερευνητών και συγγραφέων που έχουν διεξάγει μελέτες στον τομέα του ελληνικού θωμισμού και των οποίων τα συμπεράσματα μας δίνουν τη δυνατότητα να διεισδύσουμε βαθύτερα στο ιστορικό, φιλοσοφικό και θεολογικό πλαίσιο των ελληνικών θωμιστικών έργων των 14ου-15ου αι.