Τρίτο Μέρος της Σούμας της Θεολογίας: Πρόλογος

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΑΚΙΝΑΤΗ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΤΗΣ ΣΟΥΜΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ “ΠΡΟΛΟΓΟΣ”[1]   [Tertia Pars Summae Theologiae, Prologus] [5 a] Αφού ο Σωτήρας και Κύριός μας Ιησούς Χριστός, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Αγγέλου: «θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες του»[2], μας έδειξε στον εαυτό του τον δρόμο της αλήθειας, μέσω της οποίας, αναστημένοι , μπορούμε να φτάσουμε στην […]